Każda strzała, która dociera do celu, jest wynikiem stu wcześniejszych chybień.

Henry David Thoreau

Warsztaty rozwoju osobistego to forma pracy w grupie dająca możliwość pogłębienia wiedzy i poszerzenia i poprawy własnego funkcjonowania w wybranych obszarach życia osobistego i zawodowego. Warsztatowa forma pracy pozwala na wymianę doświadczeń, szukania twórczych rozwiązań, dzielenie się wiedzą, przeżywania siebie w relacji z grupą i jednocześnie na weryfikację nowych umiejętności w doświadczeniu. Prowadzone są małym grupach, w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania

Warsztaty, które prowadzę to najczęściej autorskie programy obejmujące m.in:

  • komunikację w oparciu o metodą Porozumienia bez Przemocy wspierające relacje osobiste i zawodowe
  • wychowanie np. radzenie sobie z wyzwaniami rodzicielskimi, z ‘trudnymi’ emocjami np. złością, wstydem własnym oraz dziecka
  • coaching, motywację, ustalanie celów, zmianę przekonań
  • wyzwania dotyczące wieku dojrzewania skierowane dla młodzieży
  • coaching międzykulturowy

Informacje o planowanych  warsztatach będą ukazywały się na bieżąco