Empatia to pełne szacunku rozumienie cudzych doświadczeń.

Marshall Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy (inaczej: Non-violent Communication, Komunikacja Empatyczna, Język serca, Język żyrafy i szakala). Porozumienie bez przemocy (NVC) to w najprostszym ujęciu metoda komunikacji pozwalająca tworzyć relacje oparte na szacunku i zrozumieniu.

NVC oparte jest na empatii, która rozumiana jest jako uważna obecność, towarzyszenie, ciekawość i podążanie za uczuciami i potrzebami drugiej osoby.

Bardzo ważną częścią NVC są potrzeby ponieważ to one motywują każde ludzkie działanie i z uwagi na swą uniwersalność pozwalają się wzajemnie usłyszeć i zrozumieć.
Ale NVC to nie tylko rozumienie i empatia dla innych, to także empatia dla siebie, rozumienie swoich uczuć i docieranie do swoich potrzeb.

W głębszym znaczeniu zatem NVC może być filozofią życia, sposobem postrzegania świata i ludzi przez pryzmat niezaspokojonych i zaspokojonych potrzeb, bez oceniania, osądzania i udowadniania kto ma rację. To wyjątkowa forma kontaktu, gdzie dla każdego jest przestrzeń i każdy jest tak samo ważny.

Kiedy warto skorzystać z NVC?

NVC jest sprawdza się w właściwie we wszystkich obszarach życia, zwłaszcza tam, gdzie kluczowe są relacje np. w rodzicielstwie, związkach, w mediacjach, w pracy nauczyciela, lekarza, policjanta, managera i lidera, w obsłudze klienta…tak naprawdę lista jest nieskończona.

Sam twórca Marshall Rosenberg wykorzystywał ją jako mediator w rejonach konfliktów zbrojnych w takich krajach, jak: Izrael, Palestyna, Irlandia, Rosja, Bośnia, Serbia, Sierra Leone, Sri Lanka, Rwanda czy Nigeria.

Ty możesz skorzystać z NVC kiedy:

  • Chcesz nauczyć się dawać trudną informację zwrotną z szacunkiem dla innych 
  • Chcesz zrozumieć dziecko; pomóc mu w trudnych dla niego i/lub Ciebie sytuacjach
  • Chcesz docierać do tego, co kryje się pod zachowaniem i słowami innych osób
  • Pragniesz lepiej się komunikować w życiu osobistym i zawodowym
  • Szukasz twórczych rozwiązań
  • Chcesz posłuchać i zrozumieć drugą osobę, jej uczucia i potrzeby
  • Zależy ci na efektywnej współpracy
  • Pragniesz zadbać o siebie, nauczyć się dostrzegać i wyrażać własne potrzeby
  • Zależy ci na budowaniu komunikacji bez szukania winy i racji
Formy spotkań/konsultacji NVC?

Zapraszam cię do spotkań indywidualnych lub grupowych, podczas których możesz uczyć się, doświadczać i praktykować empatyczną komunikację. Spotkania możliwe są stacjonarnie a także online. Spotkania indywidualne trwają 60 min lub inaczej po uzgodnieniu.