Bogna Wilczyńska

Jestem absolwentką UJ, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Pracuję w podejściu Gestalt, który należy do szerszego nurtu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Jest to holistyczne podejście do rozumienia człowieka, zarówno w wymiarze emocjonalnym, fizycznym, duchowym czy społecznym, które razem tworzą niepowtarzalną całość.

Psychoterapia to dla mnie wspólna praca klienta i terapeuty na rzecz tego, by życie uczynić szczęśliwszym. Istotą tego szczęścia jest według mnie jak najpełniejsze korzystanie ze swojego potencjału, który z różnych przyczyn ulega zablokowaniu, co staje się źródłem cierpienia. Psychoterapia daje możliwość poszerzenia świadomości na temat swoich zasobów, potrzeb i ograniczeń i co najważniejsze doświadczenia ich w bezpiecznej relacji terapeutycznej. Czyli w bliskim spotkaniu dwóch osób, opartym na szacunku, akceptacji i autentyczności.

Wierzę w to, że każdy człowiek posiada potencjał do zmiany i rozwoju, możliwości by lepiej rozumieć siebie i na tej podstawie dokonywać konstruktywnych życiowych wyborów. Czasem potrzebuje do tego Drugiego, czego sama doświadczyłam.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego. Pracowałam również z dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej. Odbyłam też wolontariat w MOPSie, gdzie miałam okazję pracować z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie moją pasją jest sport głównie wspinaczka i piłka nożna. Pracuje też nad doktoratem z socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień cenie sobie otwartość, poczucie humoru i kontakt z przyrodą.